top of page

Разговор съпровождане (активни клиенти)

Разговор за клиенти в активна фаза на работа

  • 20 минути
  • Телефонен разговор

Описание на услугата

Ще обсъдим: - напредъка Ви по плана и дневника на съня - затрудненията и възможните решения - Вашите въпроси - моля подгответе ги :)


Данни за контакт

info@unicornbaby.bg

София, Bulgaria


bottom of page