top of page
Breastfeeding

Трудното заспиване

...може да бъде в следствие на различни причини. Най-често това е режимът - ако детето Ви е преуморено или недостатъчно уморено в момента на приспиване, има риск да се зартудни. Но има и други фактори, които допринасят за системното влошаване на заспиването.

Причини и какво може да се направи?

Друг фактор за трудно приспиване е самият начин на приспиване. Докато са съвсем малки повечето бебета имат нужда от много помощ, за да заспят, но тази нужда постепенно се променя. Без да усетим с времето нашата намеса се превръща в единственото условие на детето да заспи, но заедно с това тя може да започне да пречи. Звучи парадоксално - как така нещо, което помага всъщност пречи - но е точно така!

Да вземем за пример носенето на ръце - за много деца това е единственият начин, по който могат да заспят. Докато порастват обаче, заспиването на ръце  става некомфортно - те вече са по-големи и позицията в ръцете на мама става все по-неудобна. Да, но те не могат да заспиват по друг начин! От това може да последва плач или дълготраен опит за приспиване отново и отново.

Това, което правим, за да подпомогнем бързото и лесно приспиване, е да подсигурим всички необходими условия за това. В плановете за сън, които изготвяме, предоставяме богата информация за индивидуалния режим, рутината, обстановката в стаята и други. Разбира се, планираме и приучаване към самостоятелност чрез плавни и внимателни стъпки, които са съобразени с детето и семейството.

За да разгледате опциите за консултация, натиснете бутона по-долу. И бъдете сигурни - ще бъдем до Вас с цялата си подкрепа и компетентност, за да се уверим, че ще извървите този път по възможно най-добрия начин!

bottom of page